Eksterminacja ludności polskiej podczas okupacji

  Na całym obszarze "ziem wcielonych" jesienią 1939 roku w polityce niemieckich władz okupacyjnych dominował terror, w tym fizyczna likwidacja ludności polskiej, chociaż o różnym natężeniu i zasięgu. Polityka eksterminacyjna była była pierwszym etapem radykalnego usuwania Polaków z tych terenów, a przede wszystkim tzw polskiej warstwy przywódczej, a więc działaczy politycznych i społecznych, urzędników administracji samorządowej, jak i państwowej, nauczycieli, duchowieństwa, sędziów, adwokatów, uczestników powstań śląskich i powstania wielkopolskiego, jak też osób aktywnych w Komitetach Obywatelskich we wrześniu 1939 roku. W Włocławku aresztowania wśród wyżej wymienionych środowisk przeprowadzono już we wrześniu, ale najważniejsze ich nasilenie nastąpiło w październiku i listopadzie 1939 roku. Stan badań, jak i zachowane źródła archiwalne nie pozwalają na zadowalające odtworzenie eksterminacji ludności polskiej Włocławka przeprowadzonej jesienią 1939 roku. Dotychczasowe ustalenia różnych autorów są zbieżne, niepełne i to między innymi w zakresie przebiegu aresztowań, jak i liczby ofiar. CDN ...