Włocławska Fabryka Cykorii Stella S.A.

     Początki drugiej fabryki cykorii istniejącej pod nazwą Włocławska Fabryka Cykorii Stella SpółkaAkcyjan sięgaja roku 1853. W tym roku zaczęli fabrykację cykorii Bernard i Ludwik Lewenstamowie, o skromnych rozmiarach fabryka posiadała silniki parowe, w wydzierżawionym domu na roguulicy Królewieckiej i Stodólnej, zatrudniając 8 — 10 robotników. W roku 1857 nabyli na własność powyższą posesję Bernard i Jadwiga z Ginsbergów małż. Lewenstamowie, rozszerzając produkcję cykorii w miarę zdobywania coraz to nowych rynków zbytu. W roku 1890 sprzedali Lewenstamowie fabrykę Henrykowi Lipskiemu, który w dalszym ciągu rozbudowywał przedsiębiorstwo , doprowadzając produkcję cykorii od 150 000 do 200 000 kg rocznie. W roku 1909 nabył od Henryka Lipskiego fabrykę cykorii Józef Grundland, który rozbudował ją do znacznych rozmiarów. Przed 1914 rokiem było zatrudnionych w fabryce do 50 robotników, a wysokość produkcji dochodziła do 500 000 kg rocznie. Okres I wojny światowej spowodował unieruchomienie przedsiębiorstwa i wyrządził właścicielowi poważne szkody, między innymi przez stratę licznych należności u odbiorców w Rosji. W roku 1923 firma została przekształcona na spółkę akcyjną o kapitale zakładowym, rezerwowym i zapasowym w sumie 700 000 zł  - Techniczne urządzenie faabryki zostało znacznie ulepszone, a produkcja jej podniosła się bardzo dochodząc w roku 1927 do wartości sumy około 1 000 000 złotych. W ostatnich latach fabryka zatrudniała 86 robotników, w czasie kampanii liczba ta podwyższała się do 110 robotników.

How to Apostille a Birth Certificate?