Fabryka Cykorii "Gleba" we Włocławku

      Znaczne powodzenie fabryk cykorii na terenie Kongresówki i olbrzymiego imperium rosyjskiego, zachęciło Ryszarda Bohnego, obywatela Rzeszy Niemieckiej, zamieszkałego we Włocławku, do wybudowania w latach 1899 — 1900 trzeciego zakładu przemysłowego pod firmą "R.Bohme i S ka Fabryka Cykorii" wyrabiającego gotową cykorię i inne pokrewne produkty. Dzięki przedsiębiorczości właściciela, produkcja fabryki w pierwszym roku istnienia, dochodziła do 30 wagonów gotowego towaru, a w ostatnich latach jego posiadania firmy t.j. do roku 1918 podniosła się do 150 wagonów rocznie, przy zatrudnieniu 80 robotników. Z chwilą zakończenia I wojny światowej, dotychczasowy właściciel fabryki Ryszard Bohme sprzedał ją aktem notarialnym z dnia 14 VI 1918 roku za sumę 1 135 000 Marek — spółce firmowej "Gleba" Spółka Ziemiańska i Producentów Cykorii Rutkowski, Pruski, Lisssowski i S-ka. Współwłaścicielami powyższej spółki byli okoliczni ziemianie: Leon Lissowski właściciel majątku Kijaszkowo, Zdzisław Rutkowski właściciel majątku Szpetal Górny, Karol Pruski właściciel majątku Dyblin, Wacław Lissowski właściciel majątku Ostałowo, Władysław Nałęcz właściciel majątku Kikół, kazimierz Bolechowski właściciel majątku Kucice, Stanisław Wilski właściciel majątku Wielgie, Władysław Ostrowski właściciel majątku Złotopole, Antoni Czaplicki właściciel majątku Osiek i Stefan Szczawiński w imieniu firmy Ferd.Bohm i Co, którzy plantując na swoich folwarkach korzenie cykoryjne, postanowili uzupełnić produkcję rolną, fabrykacją gotowego towaru t.j. cykorii konsumpcyjnej i w ten sposób przyczynić się do podniesienia przemysłu rolnego. Wszyscy udziałowcy firmy zobowiązali się aktem spółki, dostarczać do fabryki odpowiednią ilość suszonej cykorii conajmniej do wysokości posiadanych udziałów i w ten sposób zabezpieczyć przedsiębirstwu, dostawę surowców do przerobu na gotowy towar. Do zarządu spółki wybrani zostali na pirwsze trzy lecie: Zdzisław Rutkowski jako przewodniczący, Karol Pruski i Stefan Szczawiński; dyrektorem zarządzającym został mianowany Karol Księżopolski. Początkowy kapitał zakładowy spółki wynosił 790 000 marek polskich przewalutowany w nastepnych latach do wysokości złotych 1 000 000. Dzięki wybitnym zdolnościom i energii zarządu firmy "Gleba", fabryka rozszerzyła się bardzo wydatnie przez dobudowę nowych budynków fabrycznych i mieszkalnych dla pracowników przy równoczesnym postawieniu wewnętrznego urządzenia fabryki, na najwyższym poziomie technicznym. Mimo odcięcia rynków zbytu w Rosji, firma "Gleba" nie tylko doprowadziła produkcję gotowego towaru do przedwojennej wydajności, ale ja także przewyższyła. Z biegiem lat skład udziałowców spólki uległ pewnym zmianom przez wstąpienie do niej Jerzego Bojańczyka z Włocławka, Antoniego Bogatki właściciela majątku Seroczki, Antoniego Byszewskiego właściciela majątku Borzymowice, Bogusława Bacciarellego właściciela majątku Waganiec i Romualda Niedźwieckiego właściciela majątku Wierznica. Zarząd spólii istniejącej pod obecną firmą "Gleba" Spółka Producentów Cykorii Rutkowski, Lissowski i S-ka spoczywa teraz w rękach Antoniego Byszewskiego jako przewodniczącego, oraz Bogusława Bacciarellego i Jerzego Bojańczyka.
     Mimo znacznego powodzenia włocławskich fabryk cykorii przed I wojną światową, przez łatwy zbyt gotowych produktów na rozległych rynkach Rosji, gdzie cieszyły sie one jak najlepszą marką, zwłaszcza gotowa cykoria firmy Ferd.Bohm& Co, która zdobywała tam jedną trzecią część swej produkcji w skrzeszonej do życia, niepodległej Polsce, powyższa gałąź przemysłu nie tylko zdołała sie utrzymać na przedwojennym poziomie swego rozwoju, ale rozszerzając swój zbyt na zjednoczone obecnie ziemie polskie, okupowane przedtem przez Austrię i Niemcy: Małopolskę, Śląsk, Poznańskie i Pomorze, wykazują dzięki energii swych właścicieli i dobroci wyrobów, tendencję do powiększenia produkcji.