Fabryka Maszyn i Odlewnia Żelaza H.Muhsam

     Przodującą przed innymi ziemiami byłego Królestwa Kongresowego, ziemia Kujawska w zdobyczach kultury rolniczej była zachęta dla Hugona Muhsama do założenia we Włocławku w roku 1883 drugiej fabryki maszyn i narzędzi rolniczych. Początki tego przedsiębiorstwa były bardzo skromne, gdyz w założonym warsztacie wyrabiano wszystkie narzędzia rolnicze ręcznie, dopiero w następnych latach wybudowano odlewnię, a wentylator do odlewni był napędzany kieratem. Rozwój fabryki natrafiał na różnorodne przeszkody, gdyż do wyprodukowania maszyn mogących konkurowaćz postawionymi już od dawna na wysokim poziomie przemysłem niemieckim, zalewającym wyrobami sąsiednie ziemie Polski, brakowało wykwalifikowanych w tym kierunku inżynierów i kierowników, z powodu nie istnienia w tym czasie w kraju szkół zawodowych.Dzięki jednakże osobistym zdolnościom założyciela fabryki i wielkim wysiłkom jego woli, udało się wszystkie trudności pokonać, gdyż wyprodukowane pierwsze maszyny i narzędzia rolnicze, zjednały sobie odbiorców nie tylko w najbliżeszej okolicy, ale i rolnicy z dalszych powiatów przyszli do przekonania, że bezcelowe jest sprowadzanie drogich zagranicznych młocarń, meneżów itp. gdyż można tej samej dobroci krajowe maszyny nabyć. Zaczęły napływać tak liczne zamówienie na maszyny i narzędzia rolnicze z róznych ziem polskich, że należało zamienić czym prędzej istniejące do tej pory warsztaty, na istotną fabrykę i zastąpić ręczną wytwórczość siłą mechaniczną. Pobudował w tym celu w roku 1983 Hugo Muhsam na własnych placach przy ulicy Kilińskiego obszerne, wygodne zabudowania fabryczne dla pomieszczenia warsztatów mechanicznych, stolarni, kuźni i odlewni żelaza. Wytwórczość fabryki rozwija się w kierunku specjalizacji do wyrabiania i postawienia niektórych maszyn rolniczych, jak młockarnie, meneże i sieczkarnie na takiej wyżynie doskonałości, że są one do tej pory bez konkurencji. W późniejszych latach specjalizacja w dziedzinie maszyn rolniczych rozciągnęła się na maszyny torfowe, które na Kujawach przy braku lasów i kopalń węgla, a natomiast licznych torfowiskach miały praktyczne zastosowanie oraz na maszyny dla suszarń i fabryk cykorii. Maszyny tego rodzaju były sprowadzane z zagranicy, głównie z Niemiec, gdyż żadna z fabryk w Polsce nie wyrabiała tych maszyn. Prawie wszystkie włocławskie fabryki cykoryjne, posiadały maszyny wyrobu firmy H.Muhsam.
     Poważną część wyrobów firmy, była sprzedawana do Rosji, gdzie cieszyły się one dobrą marką. Wybuch wojny wpłynął na ograniczenie produkcji fabryki, okupanci dokonali rekwizycji części maszyn i całkowicie surowca znajdującego się na składzie. Dopiero okres pokoju i powrotu do normalnej, twórczej pracy w kraju umożliwił firmie H.Muhsam do wykazania tężyzny i ekspansji swego przedsiębiorstwa. W roku 1922 przeszła firma Dom Rolniczy Fabryka Maszyn i Odlewnia Żelaza H.Muhsam na spółkę akcyjną, przy zatrzymaniu wszystkich akcji w posiadaniu rodziny założyciela fabryki Hugona Muhsama. W roku 1928 założony został oddział powyższej firmy w Warszawie.

chargers bar