Włocławska Fabryka Drutu dawniej C.Kauke S.A.

     Włocławska Fabryka Drutu dawnie C.Klauke Spółka Akcyjna została założona w roku 1895 przez obywatela Rzeszy niemieckiejzamieszkałego we Włocławku, Karla Klaukego. W początkach istnienia fabryka była prowadzona w niewielkim zakresie, produkując głównie druty kolczaste i siatki druciane, przy zatrudnieniu około 10 robotników. W roku 1900 przystąpili do firmy synowie założyciela Ernest i Alfred Klauke, rozbudowali fabrykę, rozszerzając jednocześnie zakres działalności. Wzniesiono szereg budynków żelbetonowych, sprowadzono z zagranicy maszyny liniarskie i przystąpiono do wyrobu lin drucianych żelaznych i stalowych dla kopalń przemysłu naftowego, okrętów, dźwigów itd. Fabryke proadzono pod firmą "Włocławska Fabryka Drutu C.Klauke". Do roku 1914 fabryka prosperowała bardzo dobrze, zatrudniała około 100 robotników, będąc czynna przez 2 — 3 zmiany na dobę. Dalszy rozwój fabryki został wstrzymany wskutek wybuchu wojny światowej w roku 1914. Cofające się wojska rosyjskie zabrały nie tylko znajdujące się na składzie gotowe fabrykaty, półfabrykaty i surowce, lecz nawet niektóre maszyny i narzędzia, skutkiem czego przez cały czas trwania wojny, fabryka była tylko częściowo uruchomiona. Po zakończeniu wojny właściciele fabryki Klaukowie przesiedlając się do Niemiec, sprzedali przedsiębiorstwo w roku 1919 włocławskiemu przemysłowcowi Józefowi Grundlandowi, który uzupełnił wewnętrzne urządzenie fabryki, rozszerzył ją w następnych latach przez założenie ciągarni drutów żelaznych oraz oddziału fabrykacji gwoździ i uruchomił przedsiębiorstwo. W roku 1923 przekształcono dotychczasową firmę na spółkę akcyjną, której kapitał zakładowy, rezerwowy i zapasowy wynosił około 800 000 zł. W roku 1925 spółka powiększyła swe posiadłości przez nabycie sąsiedniej posesji od Jerzego Bojańczyka, na której mają być wzniesione nowe budynki fabryczne. Fabrka zatrudniała około 80 robotników, a widoki na dalszy rozwój przedsiębiorstwa sa pomyślne.

капитальный ремонт и строительство