Fabryka gwoździ i drutu "Clavus" Leon Bądźzdrów i Spółka

Fabryka gwoździ i drutu "Clavus" Leon Bądźzdrów i Spółka należy do tych przedsiębiorsrw, które z włocławskiego przemysłu zostały najpóźniej pobudowane, bo w roku 1922. Początki istnienia tej firmy były bardzo skromne, firma dzierżawiła część zabudowań fabryki należącej do Włocławskich MłotowniParowych I.Szwarc. Dopiero po przeniesieniu swych urządzeń przez firmę Włocławskie Młotownie Parowe I.Szwarc do nowych swych zabudowań, firma "Clavus" zaczyna rozszerzać swój zakres działania. W roku 1923 przystępuje do spółki Leon Bądźzdrów z Włocławka i Salomon Winter z Koła, rozbudowują fabrykę, nabywając w roku 1924 całą posesję na własność firmy "Clavus". Po wystąpieniu Salomona Wintera ze spółki w roku 1924, Ch. M. Jabłonki i M. Offenbacha w roku 1927 wszystkie udziały firmy nabywa Leon Bądźzdrów zostając w ten sposób wyłącznym właścicielem firmy. Fabryka "Clavus" należy do przedsiębiorstw przemysłowych o srednich rozmiarach , produkcja jej miesięczna wynosi około 120 ton gwoździ budowlanych i fasowych rozmaitych rozmiarów i gatunków oraz drutu handlowego. Przedsiebiorstwo zatrudnia około 50 robotników. Teren zbytu fabrykantów firmy "Clavus" obejmuje najbliższą okolicę Włocławka oraz województwa Poznańskie i Pomorskie.
     Do zakładów przemysłowych metalowych we Włocławku należy zaliczyć pobudowane w ostatmich latach odlewnie żelaza Antoniego Gajewskiego i Jana Rachwała, których rozmiary i produkcja są jednakże obecnie niewielkie.
     Przyszłość włocławskiego przemysłu metalowego zależy od ożywienia ruchu budowlanego w kraju i od postępu mechanizacji pracy na roli, zwłaszcza w średnich i małych gospodarstwach. Wielkie ożywienie w fabrykach maszyn rolniczych, wprowadza zorganizowanie wiejskich spółek maszynowych przez towarzystwa rolnicze, propagujące ulepszone systemy gospodarstwa rolnego oraz postęp w dziedzinie uprawy rolnej.