Fabryka lakierów i farb Towarzystwo „Nobiles” Kochanowicz, Sachnowski i Co, Spółka Akcyjna

     Fabryka farb i lakierów pod firmą Towarzystwo „Nobiles” et Co. Została założona przez Michała i Józefa Kochanowiczów oraz Mieczysława Sachnowskiego jako spółka komandytowa w roku 1897 z kapitałem 15 000 rubli. W pierwszych latach istnienia wyroby firmy spotkały się z silną konkurencją bogatych fabryk moskiewskich i petersburskich i dlatego, aby przezwyciężyć trudności w uzyskaniu rynków zbytu, właściciele dokładali wszelkich starań do doprowadzenia wyrobów swej fabryki do takiej doskonałości, która by zadecydowała o zwycięskim wyniku w walce z konkurencyjnymi fabrykami. Wysiłki właścicieli firmy Towarzystwa „Nobiles” i Co. Zostały uwieńczone pomyślnym rezultatem, gdyż wyroby jej zyskiwały coraz szersze rzesze klientów tak, że w roku 1913 obrót firmy wynosił prawie 100 000 rubli. W roku 1904 fabryka posiadała 1570 metrów kwadratowych placu, 2913 metrów sześciennych budynków murowanych, 1195 metrów sześciennych budynków drewnianych oraz cały szereg nowych instalacji technicznych, jak kotły, magazyny itp. Czyli prawie 2,5 razy więcej placu, i 2 razy więcej budynków. O żywotności i rozwoju fabryki przed wojną światową świadczy fakt, że początkowy kapitał zakładowy rubli 15 000 — wzrasta w roku 1904 do sumy rubli 30 000 a w roku 1914 wartość fabryki przy tym samym kapitale zakładowym wynosiła sumę rubli 75 000. W czasie wojny fabryka była unieruchomiona i przechodziła ciężki kryzys w skutek rekwizycji przez okupantów części maszyn i surowców, wyrządzając firmie szkody na sumę przeszło 2000 funtów szterlingów. W roku 1919 rozpoczyna firma uruchamiać fabrykę, wśród ciężkich warunków bez dostatecznego kapitału obrotowego, z wynikiem jednakże więcej, niż zadowalającym. W czasie pięcioletniej działalności rozwój fabryki przybrał takie rozmiary, że terytorium fabryczne zostało podwojone przez wykup sąsiednich placów, zostały pobudowane domy mieszkalne dla robotników, magazyny, kotłownia pomieszczająca kotły o pojemności łącznej wagonu oleju, zostały zainstalowane nowe aparaty zagraniczne do topienia kopali, motor Diesla, dynamo do oświetlenia fabryki i napędu małych elektromotorów. W roku 1923 firma została przemianowana na spółkę akcyjną Fabryki lakierów i farb Towarzystwo „Nobiles” Kochanowicz, Sachnowski i Co. Zarząd Spółki stanowili: Józef Kochanowicz, Kwiryn Kochanowicz, Mieczysław Sachnowski, Henryk Ossowiecki i Antoni Sachnowski; kapitał zakładowy, rezerwowy, zapasowy i amortyzacyjny wynosił łącznie 434.232.89 zł. Dzięki doskonałości wyrabianych przez fabrykę farb i lakierów, klientami fabryki były liczne, poważne zakłady przemysłowe i kupcy z wszystkich ziem polskich. Mimo ustawicznej rozbudowy fabryki i wzrostu fabrykacji farb i lakierów z trudem jest zaspokajane zapotrzebowanie krajowe. Firma zamierzała uruchomić dział produkcji farb drukarskich i litograficznych oraz dział lakierów nitrocelulozowych.

педагогический колледж 15 москва