Karbon Bracia Brech Fabryka Kalki i Taśm do maszyn

     W roku 1912 powstaje we Włocławku pierwsza na ówczesne imperium rosyjskie oraz Królestwa Polskiego fabryka kalki i taśm do maszyn piszących. Założycielami jej są bracia Roman i Władysław Brechowie którzy po odbyciu praktyki w podobnej fabryce w Paryżu, postanowili uruchomić odnośną gałąź przemysłu w kraju. Początkowy zakres wytwórni był bardzo skromny. Brechowie sprowadzają z Paryża maszynę do wyrabiania kalki, umieszczają w wydzierżawionym lokalu przy ulicy Starodębskiej i rozpoczynają w roku 1913 w bardzo skromnych rozmiarach fabrykację kalki do maszyn piszących, ołówkowej i taśm do maszyn. Wielkie trudności techniczne i handlowe napotykali bracia Brechowie, zanim wyroby ich mogły przeciwstawić się dużej konkurencji, importowanej kalki z Niemiec, Anglii, Ameryki i z innych państw. W roku 1914 fabryka zaczyna się rozwijać i rozszerzać przez instalację drugiej maszyny kalkowej, a wyroby znajdują nabywców nie tylko w kraju ale bywają wywożone za granicę Rosji europejskiej, do Władywostoku i Jakutska. Rozwój fabryki został powstrzymany w skutek wojny. Z powodu wyjazdu Romana  i Władysława Brechów do Rosji, fabryka była nieczynna do roku 1918. Po powrocie do kraju Brechowie remontują zniszczone przez okupantów maszyny, rozszerzają wytwórnię przez zakup nowych modnych maszyn kalkowych, do wyrobu taśm, do rozcierania farb i innych i przenoszą w roku 1921 całe urządzenie fabryczne do własnej posesji przy ulicy Stodólnej. Zakup własnej nieruchomości i inwestycje w urządzeniu fabryki pochłonęły cały kapitał obrotowy jaki Brechowie posiadali i dlatego, aby uzyskać gotówkę do dalszej rozbudowy fabryki, bracia Brechowie wstąpili do spółki akcyjnej założonej przez grupę Polaków z Ameryki pod firmą Polsko — Amerykańskiej Syndykat Odbudowy Przemysłu Krajowego. Spółka do której Brechowie wstąpili, wnosząc jako udział własna wytwórnię, kalki zawiodła pokładane w niej nadzieje i z wielkim trudem oraz kosztami udało się braciom Brechom wyłączyć swe fabryki z powyższej spółki. Odtąd Brechowie jako wyłączni znów właściciele wytwórni kalki pracują w dalszym ciągu nad rozbudową swego przedsiębiorstwa, urządzając nowy dział produkcji bibułki krepowej i gładkiej kolorowej, które jednakże nie okazał się celowym. W skutek dotkliwego braku kapitału obrotowego, rozwój fabryki został w ostatnich latach powstrzymany. Wyroby firmy Karbon sprzedawane były w całym kraju, a przed 1925 rokiem były eksportowane dość licznie do Rosji sowieckiej.