Fabryka mydła A.Mirewicz

     Historia fabryki mydła była pod firmą A.Mirewicz sięga czasów, kiedy we Włocławku tworzyły się pierwsze podwaliny pod przemysł. Założycielem pierwszej fabryki mydła był Karol Vaedtke, który ją około roku 1825 we własnej posesji przy ulicy Szerokiej 25 obecnie 3 Maja uruchomił. Po śmierci Karola Vaedtke prowadził fabrykę w dalszym ciągu jego syn Karol Ludwik, a następnie tegoż sukcesorzy do roku 1890. W tym roku wydzierżawił fabrykę Antoni Mirewicz prowadząc pod firmą „A.Mirewicz”. Zakres produkcji w tym czasie był duży, gdyż nie odczuwała silnej konkurencji, a dość znaczne dochody umożliwiły Mirewiczowi zakup domu przy ulicy Browarnej, do którego przeniósł następnie urządzenie fabryczne.
     Fabryka wyrabiała mydła zwyczajne do prania w różnych gatunkach, jak również i mydła toaletowe. Obrót roczny wynosił około 60 000 rubli. Za dobroć swych wyrobów została firma nagrodzoną złotymi medalami na międzynarodowych wystawach w Paryżu i w Brukseli. W czasie wojny światowej fabryka była zamknięta z zarządzenia władz okupacyjnych. W roku 1919 została uruchomiona tylko częściowo z braku kapitału obrotowego. W roku 1926 przystąpił do firmy jako wspólnik Mieczysław Ziółkowski, prowadząc w dotychczasowym właścicielem Stanisławem Mirewiczem fabrykę w dalszym ciągu. Obecna produkcja fabryki była nieduża, gdyż wynosiła około pięciu wagonów mydła rocznie.