Fabryka mydła „Kujawianka”

     Fabryka mydła „Kujawianka” została założona w roku 1927 przez braci Michała i Gerszona Lubowskich przy ulicy Zapiecek Nr. 10. W początkach istnienia firmy, produkcja fabryki była niewielka, przy zatrudnieniu trzech robotników, z czasem jednakże wyroby jej zjednały sobie liczniejszych odbiorców, tak, że obrót przedsiębiorstwa w roku 1927 wyniósł sumę 121 550 zł. W roku bieżącym zakres produkcji firmy został rozszerzony przez powiększenie wyrobu mydła toaletowego. Liczba zatrudnionych robotników powiększyła się do siedmiu.