Fabryka mydła J. Hercsztein

     Założycielem tej fabryki mydła był Wilhelm Vaedtke, który w roku 1848 uruchomił ją we własnym domu przy ulicy Tumskiej Nr. 3. Skromną w rozmiarach w pierwszych latach jej istnienia, rozbudował Vaedtke stopniowo fabrykę i prowadził ją do swej śmierci w roku 1870. Następnie objął kierownictwo fabryki syn jego Julian Vaedtke, który w roku 1894 wydzierżawił przedsiębiorstwo Szczarańskiemu, a potem sprzedał je w roku 1896 Gerszonowi Przedeckiemu. Od Przedeckiego nabył fabrykę w roku 1914 Icek Hercsztein prowadząc ją w zmniejszonym zakresie do roku 1917, w którym Niemcy zarekwirowali cały zapas surowca i zamknęli przedsiębiorstwo. Hercsztein uruchomił fabrykę w roku 1919 i zaczął wyrabiać mydła zwyczajne, zatrudniając trzech robotników. Fabryka zatrudniała siedmiu robotników.