Drumet

DRUMET LINY I DRUTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ — to zakład położony we Włocławku we wschodniej części miasta. Fabryka jest obecnie spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

Firma została założona w 1895 roku, jako Fabryka Wyrobów Drucianych C.Klauke. Zakład zlokalizowany był w centralnej części Włocławka. Fabryka wytwarzała w tym okresie drut kolczasty i siatkę drucianą. Fabryka przeżyła rozkwit w latach 1900-1914. Poczyniono wtedy zakupy nowych maszyn do wyrobu lin stalowych co umożliwiło poszerzenie oferty zakładu o nowe produkty. Nie bez znaczenia było to również na stan zatrudnienia w fabryce które znacznie wzrosło. W czasie I wojny światowej Fabryka została całkowicie zdewastowana, lecz już w latach 1919-1920 udało się uruchomić kilka wydziałów i produkcja ruszyła. Czas II wojny światowej to okres produkcji zbrojeniowej Fabryki która była pod zarządem niemieckim. Ponowny rozruch Fabryki Lin i Drutu nastąpił w końcu 1945 roku. W latach 1969-1973 przystąpiono do budowy nowego i nowoczesnego zakładu we wschodniej dzielnicy miasta. Zakupiono wiele nowoczesnych maszyn, importowanych z Belgii czy Niemiec. Oddano oprócz budynku głównego kilkanaście innych budynków pomocniczych jak:

  • warsztaty,
  • trawialnia,
  • oczyszczalnia ścieków,
  • magazyny,
  • biurowiec.

Transformacja polskiej gospodarki na przełomie lat dziewięćdziesiątych spowodowała zmianę formy własnościowej zakładu, który w 1991 roku stał się Jednoosobową Spółką Skarbu Państwa, a 14 lipca 1994 roku Włocławska Fabryka Lin i Drutu Drumet stała się zakładem posiadającym status prywatnej spółki akcyjnej.

5 grudnia 2008 — Ogłoszenie upadłości Drumetu S.A.. W sądzie Gospodarczym znalazł się wniosek prezesa złożony wraz z zarządem firmy o rozpoczęcie likwidacji fabryki. Powodem ogłoszenia upadłości są długi w bankach. Według zarządu Drumet zostanie zakupiony przez inwestora. Prawdopodobna jest też teza, że z Drumetem stanie się tak jak z Włocławskimi Zakładami Celulozy.

21 kwietnia 2009 — Sąd Gospodarczy we Włocławku ogłosił upadłość Fabryki Lin i Drutu Drumet S.A.. Potencjalni nabywcy czekają na przetarg kupna firmy. Upadłość blokuje wejścia komornika do firmy i do kont Drumetu.

09 czerwca 2009 — Drumet zakupiony przez cypryjską firmę znaną w Polsce jako sieć sklepów "Żabka". Spłacanie Drumetu zostało rozłożone do 31 grudnia 2014 roku. Nowy właściciel zmienia nazwę z Fabryka Lin i Drutu Drumet SA na Drumet Liny i Druty Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością.