Spółka Akcyjna Pabianickiej Fabryki Papieru Rob.Saenger Fabryka Papieru.

     Założycielem fabryki istniejącej obecnie pod firmą „Spółka Akcyjna Pabianickiej Fabryki Papieru Rob. Saenger Fabryka Papieru” był Salomon Altman, który wybudował ją przy ulicy Toruńskiej w roku 1906 zatrudniając około 60 robotników. Zakres papierni był w pierwszych latach jej istotnie niewielki, produkowano przy pomocy jednej maszyny, papier, do różnej konfekcji w ilości około 7000 kg dziennie. W roku 1910 fabryka spaliła się i Altman ogłosił bankructwo. Na ogłoszonej licytacji nabył papiernię przemysłowiec z Pabianic Oskar Saenger, który ją odbudował, rozszerzył znacznie, uruchomił i objąwszy kierownictwo prowadził ją aż do rozpoczęcia wojny w roku 1914. Produkcja w tym okresie czasu wynosiła około 10 000 kg dziennie papieru, przy zatrudnieniu około 90 robotników. W roku 1920 sprzedał Robert Saenger papiernię spółce akcyjnej istniejącej pod firmą „Spółka Akcyjna Pabianickiej Fabryki Papieru Rob. Saenger Fabryka Papieru”, która w dalszym ciągu rozszerza fabrykę, przez ustawienie w niej drugiej maszyny papierniczej produkując od roku 1925 papier torebkowy i tak zwany jawapakowy (z jednej strony glansowany).
     W 1927 roku miała być zamontowana trzecia maszyna papiernicza, w skutek czego produkcja podniosła się do 110 wagonów papieru miesięcznie. Papiernia zatrudniała 130 robotników. Nadzwyczaj silny wzrost produkcji papierni w ostatnich latach, jest najlepszym dowodem potrzeby fabryk tego rodzaju w kraju.