Włocławska Fabryka Papieru Spółka Akcyjna

    W roku 1916 wybudował Samuel Luidor przy ulicy Kaliskiej papiernię posiadającą jedną maszynę papierniczą Strobla, z produkcją dzienną, 1500 kg zwykłego papieru pakowego, zatrudniając 25 robotników. W roku 1909 została sprzedana papiernia firmie „Sachs Tybowski i S-ka”, która powiększyła fabrykę i wskutek udoskonalenia urządzenia technicznego, przez zmianę systemu okrągłego sita na długie i ustawienie koła wodnorurkowego na 107 kwadr. Metr osiągnęła produkcję do 4000 kg dziennie, wyrabiając papier pakowy, cykoryjny i okładkowy. W tym okresie czasu było zatrudnionych w fabryce około 60 robotników. W roku 1913 nabyła papiernię firma „Szwarcsztajn i S-ka” która w dalszym ciągu rozbudowała fabrykę, przez ustawienie maszyny parowej o mocy 225 KM, drugiego koła wodnonurkowego i osiągnęła produkcję do 6000 kg papieru pakowego. W okresie wojny papiernia była czynna z małymi przerwami. W roku 1921 firma Szwarcsztajn i S-ka przeszła na spółkę akcyjną pod firmą „Włocławska Fabryka Papieru Spółka Akcyjna” z zarządem w Warszawie, do którego należy Ajzyk, Maurycy, Ignacy i Adam Szwarcsztajnowie. Za czasów posiadania Spółki Akcyjnej papiernia została znacznie rozbudowana i rozszerzona przez zakup sąsiedniej posesji, powiększenie maszyny papierniczej o kilka cylindrów, jednego gniotownika, kilka motorów i wyrabiając papiery pakowe, cykoryjne osiąga produkcję około 10 000 kg dziennie. O żywotności tej papierni świadczy fakt, że od samego założenia jej prace trwały na trzy zmiany.

Радио шансон онлайн тут.