Zakłady Graficzne p.f. Bracia Piotrowscy, właściciel Stefan Piotrowski

     Zakłady graficzne istniejące pod firmą „Bracia Piotrowscy, właściciel Stefan Piotrowski”, zostały założone około roku 1870 przez Błędowskiego przy ulicy Szerokiej obecnie 3-go Maja Nr. 25. Przechodziły one różne fazy. Drukarnia przez pewien czas wydzierżawiona przez Pigłowskiego, a następnie Błędowski sprzedał ją Dębskiemu i Glinkowskiemu, którzy nie mogąc wywiązać się z zobowiązań pieniężnych, wynikających z kontraktu kupna, byli zmuszeni zwrócić, Błędowskiemu drukarnię z powrotem. W roku 1910 nabyli od Błędowskiego drukarnię bracia Jan i Piotr Piotrowscy, do których jako wspólnik przystąpił następnie właściciel Stefan Piotrowski. W pierwszych latach powstania drukarnia była niewielka, dopiero bracia Piotrowscy przez dokonanie odpowiedniej reorganizacji rozszerzyli przedsiębiorstwo stawiając je w rzędzie większych drukarni we Włocławku. W roku 1918 Stefan Piotrowski spłacił swych braci i stał się wyłącznym właścicielem drukarni. Wobec ciasnego lokalu przy ulicy 30go Maja Stefan Piotrowski wybudował dom na rogu Przedmiejskiej i Brzeskiej i w specjalnie dostosowanym pomieszczeniu ulokował w roku 1922 drukarnię. Zakłady graficzne Stefana Piotrowskiego drukowały cały szereg naukowych dzieł dla firm księgarskich w Warszawie oraz dzienniki od roku 1922 Gazetę Kujawską, a od roku 1928 „Express Kujawski”.

betting-eu.com