Przedsiębiorstwo budowlane Popławski i Furstenwald.

      Najpoważniejszym przedsiębiorstwem budowlanym we Włocławku i w okolicznych powiatach jest firma „Popławski i Furstenwald”. Założona ona została w roku 1918 przez Władysława Popławskiego i Ernesta Furstenwalda. Z chwilą śmierci Leona Bojańczyka w roku 1907, który oprócz cegielni parowej prowadził wielkie przedsiębiorstwo budowlane we Włocławku, dawał się odczuwać wielkie braki poważnej firmy do podjęcia się robót budowlanych zainicjowanych z chwilą odzyskania niepodległości Polski, tak przez władze rządowe i komunalne, jak też i przez osoby prywatne. Firma „Popławski i Furstenwald” otrzymuje szereg robót budowlanych do wykonania jak budowę: Państwowej szkoły technicznej, Gimnazjum żeńskiego im. M. Konopnickiej, Gimnazjum diecezjalnego im. Ks. Długosza, gmachu Kurii biskupiej, kompleks budynków wojskowych, budynek Towarzystwa wioślarskiego, Muzeum ziemi kujawskiej, przebudowę gmachu Państwowego monopolu spirytusowego, fabryk celulozy, „Gleby”, „Ferd. Bohm & Co”, Papierni Rob. Saengera, „Kujawskiej Fabryki Maszyn”, „Nobiles”, „Browar i Słodownia”, suszarni cykorii Jerzego Bojańczyka, młyna parowego w Wagańcu, Gimnazjum im. Ks. Poniatowskiego w Łowiczu, Starostwa w Aleksandrowie Kujawskim, Państwowego Zakładu zdrojowego w Ciechocinku, Kasy Skarbowej w Lipnie i wiele innych. Ponadto wykonała firma szereg budynków mieszkalnych i gospodarczych w okolicznych folwarkach. Firma posiadała we własnych budynkach przy ulicy Łęgskiej Nr. 16 stolarnię mechaniczną, suszarnię drzewa, składy i magazyny materiałów budowlanych, specjalne urządzenie do masowego lasowania wapna i różne budynki gospodarcze. W zakres działalności firmy wchodzą wszelkie roboty budowlane w najobszerniejszym tego słowa znaczeniu, jak wykonywanie całkowicie budowli, roboty żelazno — betonowe, murarskie, ciesielskie, stolarskie, brukarskie projekty budowlano — konstrukcyjne i architektoniczne oraz sprzedaż materiałów budowlanych. Firma zatrudniała w sezonie przeciętnie 300 robotników, a stały personel biurowy składał się z 10 pracowników. Dalszy rozwój przedsiębiorstwa zależy od ożywienia się ruchu budowlanego i od uzyskania większego kapitału obrotowego.