Przedsiębiorstwo budowlane Bernard Silber

     Drugim poważnym przedsiębiorcą budowlanym we Włocławku był Bernar Silber, który od roku 1903 — 1906 prowadził na własny rachunek szereg robót budowlanych, następnie zawiązał spółkę z Janem Brokmanem i razem prowadzili przedsiębiorstwo do wybuchu wojny. W okresie przedwojennym firma wybudowała szereg budynków dla kolei warszawsko — wiedeńskiej, dla komór celnych, a we Włocławku wybudowała około 40 nieruchomości. W czasie wojny okupanci zarekwirowali firmie wszelkie zapasy surowego materiału budowlanego. Z powodu wstrzymania ruchu budowlanego w czasie wojny i w pierwszych latach po wojnie oraz z braku kapitału obrotowego, przedsiębiorstwo budowlane Bernarda Silbera mało jest ożywione
     Oprócz powyższych większych firm budowlanych są jeszcze obecnie we Włocławku przedsiębiorcy — majstrzy budowlani, jak Aleksander Miciński, Franciszek Konwicki, bracia Józef i Jakób Kwiatkowscy, Michał Wróblewski, Henryk Łopacki, Antoni Wysocki, Marceli Zieliński, Stefan Martynowski.