Pierwsza Kujawska Garbarnia Jakób Jabłonka

     Garbarnia została założona i uruchomiona w roku 1920 przez Alberta Schneidra, Bernarda Gombińskiego, Wolfa Tajfla i Jakóba Jabłonkę pod firmą „Pierwsza Włocławska Garbarnia Albert Schneider i S — ka. Wytwórczość garbarni w pierwszych latach od czasu założenia nie była wielka, dopiero po przejęciu jej na wyłączną własność Jakóba Jabłonki, produkcja zwiększa się corocznie znajdując coraz więcej odbiorców.
     Odbiorcami skór wyrabianych w garbarni Jakóba Jabłonki są nie tylko kupcy rzemieślnicy Włocławka i okolicy, ale przeważnie poważne firmy kupieckie z województw poznańskiego i pomorskiego. Dalszy rozwój garbarni zależy w wysokim stopniu od uzyskania przez firmę kapitału inwestycyjnego i obrotowego, koniecznych do dalszej rozbudowy fabryki.