Elektrownia braci Harendorfów

     Do roku 1913 Włocławek nie posiadał elektrycznego oświetlenia, tylko naftowo żarowe. Było przedtem kilka lokalnych stacji przy większych fabrykach, które wytwarzały prąd elektryczny, ale tylko wyłącznie na własne potrzeby. Dopiero w roku 1913 bracia Harendorfowie wybudowali na zasadzie koncesji udzielonej przez miasto przy ulicy Cygance w podwórzu własnego domu niewielką elektrownię, która zaczęła dostarczać prąd elektryczny mieszkańcom domu oraz innym abonentom z kamienic sąsiednich ulic około 700 abonentów. Elektrownia braci Harendorfów posiada maszyny wytwarzające siłę 160 KM i maksymalne jej obciążenie wynosi 750 Amper.