Stara elektrownia miejska

     Pierwsza elektrownia miejska została pobudowana przy ulicy Biskupiej w roku 1916 pod wpływem zarządzeń władz okupacyjnych, nakładających na władze miejskie obowiązek oświetlenia ulic miasta oraz biur władz wojskowych i cywilnych niemieckich. Magistrat zakupił w pewnych odstępach czasu 4 agregaty o łącznej wydajności 400 KW i napięciu 220 V. Rozbudowa i rozwój elektrowni miejskiej postępowała powoli z powodu licznych trudności, stawianych przez władze okupacyjne, w dalszym udoskonaleniu przedsiębiorstwa. Dopiero po ustąpieniu Niemców i usunięciu przeszkód w dostawie węgla rozwój elektrowni następuje szybciej. Napływ abonentów zwiększał się tak szybko, że władze miejskie musiały przeprowadzić cały szereg inwestycji w elektrowni, aby mogła zaspokoić wymagania abonentów. Wobec jednakże stałego dalszego wzrastania liczby abonentów tak z śródmieścia, jako też domagania się mieszkańców z przedmieść Rakutówka, Kokoszki i Bularki zaprowadzenia w ich dzielnicach oświetlenia elektrycznego ulic okazało się, że dotychczasowe urządzenie elektrowni nie pozwala liczyć na długotrwałą i pewną działalność i dlatego władze miejskie zaczęły się zastanawiać nad budową nowej elektrowni. Należy zaznaczyć, że elektrownia miejska była zorganizowana jako jednostka autonomiczna i przez szereg lat swego istnienia wykazywała dochody, które zasilały kasę miejską.