Kujawska Okręgowa Elektrownia we Włocławku

     Wobec przyłączenia do Włocławka nowych dzielnic oraz ciągłego rozwoju miasta, stara elektrownia miejska nie jest w stanie już od dłuższego czasu zaspokoić zapotrzebowania na energię elektryczną. Skłoniło to władze miejskie do postanowienia wybudowania nowej elektrowni. Myśl założenia nowej elektrowni powstała za czasów prezydentury inż. Czesława Gajzlera w roku 1925, a zostaje zrealizowana obecnie dzięki energii i zdolnościom organizacyjnym obecnego prezydenta miasta Stefana Pachnowskiego. Rychłe urzeczywistnienie planów władz miejskich, zawdzięcza Włocławek uzyskanym kredytom długoterminowym w Banku Komunalnym na sumę 600 000 zł w złocie oraz w Banku Gospodarstwa Krajowego na sumę 1 650 000 zł w złocie. Po zasięgnięciu opinii wybitnych ekspertów prof. Chrzanowskiego i prof. Wysockiego z politechniki warszawskiej i przygotowanych planów przez Wydział Techniczny Magistratu i zarząd starej elektrowni, przystąpiono w maju 1927 roku do rozpoczęcia budowy nowej elektrowni nad Wisłą przy ulicy Płockiej. Nowa elektrownia miejska jest ostatnim wyrazem techniki i oparta jest na turbogeneratorach produkcji firmy „Stal” w Szwecji. Były ustawione dwa turbo zespoły każdy o mocy 1400 KW o napięciu 6000 wolt \ mnożnością ustawienia przy dalszym rozwoju elektrowni trzeciego agregatu o sile 3000 KW. Elektrownia posiadała 3 kotły wysokoprężne 20 atmosfer o powierzchni ogrzewalnej 205 metrów kwadratowych każdy, systemu Babcoc i Wilcox fabrykacji firmy H. Cegielski w Poznaniu. Kujawska Okręgowa Elektrownia uzyskała uprawnienia rządowe do elektryfikacji powiatów włocławskiego, lipnowskiego, kutnowskiego i część powiatu nieszawskiego.

Handyman in New York