Parowa Cegielnia Leona Bojańczyka

     Jednym z najwybitniejszych przemysłowców włocławskich był niezaprzeczenie Leon Bojańczyk. Żmudną, ciężką pracą własną stworzył we Włocławku zakład przemysłowy, który był podstawą dla przemysłu ceglarskiego nie tylko w mieście i okolicy, ale prawie w całym byłym zaborze rosyjskim zakład ten był znany, z dobroci swych wyrobów. Wielka cegielnia parowa we Włocławku była od samego założenia owocem usilnej pracy całego życia Leona Bojańczyka. Pierwotnie postawił Leon Bojańczyk w roku 1870 cegielnię polową na placu odziedziczonym po swym ojcu i zaczął wyrabiać cegłę ręczną. Wkrótce, kiedy w Niemczech zaczęto budować cegielnie z piecami systemu Hofmana, Leon Bojańczyk wybudował u siebie również piec sklepiony, zamknięty Hofmana i zaczął sprowadzać maszyny do mechanicznego wyrobu cegły. Dokonane w cegielni inwestycje zmodernizowały sposób fabrykacji wyrobów i ułatwiły zwiększenie produkcji cegły. Wobec braku poważnych przedsiębiorstw budowlanych w tym czasie we Włocławku, Leon Bojańczyk rozpoczął sam, przy pomocy sprowadzonych ze Śląska z Raciborza i Opola majstrów pod kierunkiem własnym i swych pomocników, budować ze swej cegły szereg budynków we Włocławku i okolicy. Około roku 1883 pożar zniszczył doszczętnie całą cegielnię. Leon Bojańczyk w niedługim czasie wybudował, po poprzednim zaznajomieniu się z postępami techniki w tej gałęzi przemysłu w Niemczech, zupełnie racjonalnie założoną cegielnię, która zaczęła wyrabiać cegłę, dachówkę, sączki w najlepszych gatunkach. Rozgłos dobroci wyrobów cegielni Leona Bojańczyka był coraz większy, napływały zamówienia na wyroby z coraz dalszych okolic. Szereg poważnych budowli we Włocławku i w okolicy kilkunastu powiatów, było pobudowanych pod kierunkiem Leona Bojańczyka z wyrobów jego fabryki. Z chwilą śmierci Leona Bojańczyka w roku 1907 przedsiębiorstwo przestało sie rozwijać ostatnia zasługą firmy było wybudowanie cukrowni w Choceniu w latach 1914 — 1917 natomiast produkcja cegielni do czasu wojny była bardzo ożywiona. Wysokie zapotrzebowanie sączków, w tym okresie czasu przez okolicznych rolników, było w zupełności zaspokajane przez cegielnię Leona Bojańczyka. W czasie wojny Niemcy zdewastowali w zupełności cegielnię, skutkiem czego odbudowa jej natrafiała na rózne trudności i z czasem budynki cegielni pomieściły świetnie się rozwijającą fabrykę superfosfatu pod firmą: Dr Roman May, Chem. Fabr. T.A. Oddz. we Włocławku.