Fabryka fajansu Keramos

     Fabryka fajansu Keramos została pobudowana w roku 1894 przez Augusta Fibigera z Łodzi, który początkowo prowadził w niej zakład kamieniarski a że przedsiębiorstwo to kiepsko prosperowało, Fibiger za angażował modelarza z fabryki fajansu Teichfelda i Asterbluma i rozpoczął wyrabiać wyroby majolikówe. Ale i to przedsiębiorstwo nie było rentujące się i dla tego Fibiger sprzedał fabrykę w r. 1903 Salomonowi i Łai małż. Kozak, którzy produkowali w niej wyroby fajansowe do r. 1907. Wskutek bankructwa Kozaków, fabrykę nabyli z licytacji Zygmunt From, Józef Asterblum, Ernestyna Golde, Herman i Witold Czamańscy uruchamiając produkcję wyrobów fajansowych. Fabryka była czynna do wybuchu wojny światowej. W roku 1922 nabył fabrykę Stanisław Ehrenreich, rozbudował ją i dorywczo uruchomił. Fabryka Keramos jest od r. 1924 nieczynna.