Cegielnia J. Szwarc i Poznańscy

     Cegielnia na Kokoszce została wybudowana około roku 1889, przez Hermana Grasenika z Elbląga (z Prus wschodnich), W początkach powstania cegielni wyrabiano cegłę ręcznie i produkcja była niewielka. W roku 1893 nabyli cegielnię od Grasenika Bernard i Mojżesz Aron Poznańscy, a następnie jako wspólnicy przystąpili J. Szwarc i .Icek Stern. W roku 1899 Szwarc odsprzedał swój udział Benjaminowi Lejbowi Sternowi, tak że przedsiębiorstwo zostało własnością Bernarda i Mojżesza Poznańskich oraz Benjamina Lejba Sterna. Za czasów posiadania tej spółki, cegielnia została przebudowana i rozszerzona przez postawienie pieca syst. Hofmana i mechanicznego urządzenia. Cegielnia była unieruchomiona przed r. 1910 i obecnie na jej miejscu zostały postawione budynki firmy „Włocławskie Młotownie Parowe I.Szwarc".