Włocławska fabryka elektrotechniczna A.Eichenwald

     Fabryka wyrobów elektrotechnicznych miała egzystencję niedługą. Założył ją w r. 1904 Aleksander Eichenwald przy ul. Wienieckiej dla wyrobu dzwonów, numeratorów, kontaktów, armatur i elementów. Fabryka zatrudniała około 35 pracowników. Z powodu niepowodzenia, jakie fabryka doznała, wskutek konkurencji innych fabryk krajowych i zagranicznych została zlikwidowaną w roku 1909.

календула посадка и уход в открытом грунте