Zakłady Azotowe "Włocławek"

Decyzja o utworzeniu we Włocławku zakładu o nazwie Zakłady Azotowe "Włocławek", produkującego nawozy sztuczne została podpisana 17 lipca 1966 przez ministra Przemysłu Chemicznego Antoniego Radlińskiego. Uruchomienie produkcji saletry amonowej, kwasu azotowego oraz amoniaku nastąpiło w latach 1971-1972. W latach 1976-1985 wybudowano instalacje produkcyjne polichlorku winylu. W 1989 zaczęto produkcję granulatów PCW, a w 1998 płyt z PCW.

W 1992 przedsiębiorstwo było bliskie upadłości. W wyniku konkursu, Dyrektorem Naczelnym został Andrzej Zalewski, który zainicjował restrukturyzację przedsiębiorstwa. Za jego kadencji nastąpiło przekształcenie w spółkę akcyjną, której akcjonariuszami zostali, na skutek bankowego postępowania ugodowego, dotychczasowi wierzyciele. Równocześnie przeprowadzono restrukturyzację tworząc samodzielne kompleksy produkcyjne (tzw. centra zysku), a służby pomocnicze poddając outsourcingowi.

W lutym 1995r. powołano na funkcję prezesa zarządu Krzysztofa Kaczorowskiego, który kontynuował zmiany zapoczątkowane przez poprzednika. Ten czas charakteryzuje się ugruntowaniem pracy zespołowej, z szerokim wykorzystaniem "narzędzi miękkich zarządzania". Każdy projekt modernizacyjny czy rozwojowy przebiegał z pełnym zaangażowaniem wszyskich zasobów osobowych firmy. Efekt był taki, że każdy ukończony projekt podnosił poziom profesjonalizmu pracowników całej Grupy Anwil. W kwietniu 1998 firma zmieniła nazwę na Anwil SA. Od 1996 roku Anwil jest strategicznym sponsorem klubu koszykarskiego Anwil Włocławek.

W grudniu 2002 roku K.Kaczorowski zrezygnował z pełnionej funkcji a prezesem Anwilu został Benedykt Michewicz. K.Kaczorowski i B.Michewicz pracowali razem od 1992 roku, w końcowej fazie współpracy jako prezes i wiceprezes. W latach 2003-2009 Anwil zbiera efekty przeprowadzonej restrukturyzacji. Wyniki finansowe sięgają setek milionów złotych. 25 kwietnia 2008 Michewicz zginął w wypadku samochodowym co przerywa bardzo obiecującą karierę. 7 maja 2008 Rada Nadzorcza powierzyła pełnienie obowiązków prezesa Teresie Szeligowskiej.

Konkurs na stanowisko prezesa został rozstrzygnięty 13 marca 2009, kiedy rada nadzorcza powołała Macieja Trojnarskiego. Od tego momentu obserwuje się radykalny zwrot w sposobie kierowania firmą. Uwidacznia się daleko idąca centralizacja z jednoczesnym zanikiem "narzędzi miękkich". 30 czerwca 2010r. Trojnarski złożył rezygnację i odszedł z Anwilu. W tym samym dniu na pełniącego obowiązki prezesa zarządu został powołany Remigiusz Paszkiewicz.

wocawek_azoty

Początki budowy Zakładu Azotowego "Włocławek"