Fabryka Cykorii we Włocławku BOHM

     Jednym z pierwszych zakładów przemysłowych, jaki powstał we Włocławku i wogóle na ziemiach polskich była załozona w roku 1816  przez braci Ferdynanda Gotliba i Ludwika Wilhelma Bohmów rodem z Bydgoszczyfabryka cykorii. Kapitał spółki został uiszczony przez Ferdynanda Bohma w wysokości 679 talarów i 17 srebrników, przez Ludwika Bohma w wysokości 713 talarów i 3 srebrników (talar równy był wówczas 90 kopiejkom srebrnym). Początkowo do uruchomienia fabryki sprowadzili Bohmowie suszone korzenie cykoryjne z zagranicy, później jednakże założyciele rozpowszechnili uprawę cykorii w okolicy Włocławka i od tego czasu datują się liczne plantacje cykorii na Kujawach i Ziemii Dobrzyńskiej. Zaszczepienie przez Bohmów uprawy korzeni cykoryjnych w okolicy Włocławka, pociągnęło te konsekwencje, że jakkolwiek później powstały fabryki cykorii w różnych ziemiach polskich, to jednakże powiaty dookoła Włocławka są do tej pory głównymi dostawcami korzeni cykoryjnych, do wszystkich fabryk cykorii w Polsce. Powodzenie fabryki cykorii we Włocławku było od samego początku pomyślne, gdyż w pierwszym roku operacyjnym obrót wynosił 17000 — talarów z czystym zyskiem 4000 — talarów, w nastepnych latach rozwijał się stale dochodząc do roku 1835 do 30000 — talarów z dochodem przeciętnym od 5 do 7 tysięcy talarów. Spółka między braćmi Bohmami trwała do roku 1838 t.j. do śmierci Ludwika Wilhelma Bohma. W powyższym roku spółka została rozwiązana ustalony kapitał fabryki cykorii na sumę 52.283 talary, 3 srebrniki i 7 fenigów został w połowie wypłacony sukcesorom zmarłego Ludwika Wilhelma Bohma, fabryka natomiast została własnością Ferdynanda Bohma oraz jego żony Augustyny z domu Mohr. W czasie swej 30 letniej wytrwałej i systematycznej pracy Ferdynand Bohm, doprowadził swe przedsiębiorstwo do rozkwitu i umierając w roku 1846 zostawił zgodnie z zestawionym inwentarzem majątek : 46.746.68.
     Fabrykacja wyrobów cykoryjnych odbywała się w początkach powstania przedsiębiorstwa, w wynajętych posesjach rozrzuconych w kilku punktach Włocławka np. przemiału korzeni cykoryjnych dokonywano w młynie na Kapitułce, fermentacja cykorii odbywała się w piwnicach pałacu biskupiego. Budynki fabryczne zostały jednakże później skoncentrowane na osadzie t.z.  Manowiźnie we wsi Zazamcze, którą Ferdynand Bohm posiadał jak należy wnioskować z aktów hipotecznych od roku 1816 jako wieczystą dzierżawę. Na mocy nakazu carskiego z dnia 9 XI 1866 posesja powyższa przeszła na własność sukcesorów po Ferdynandzie Bohmie.
     Po śmieci założyciela firmy Ferdynanda Bohma, kierownictwo fabryki przeszło do rąk wdowy po nim Augustyny Bohm, która jako pełnomocnik spadkobierców sprawowała je z nadzwyczajną energią i umiejętnością przez 34 lat, aż do swej śmierci w roku 1881. Największy rozwój fabryki cykorii następuje w latach od 1898 do 1904 roku. Sprzedaż roczna wyrobów cykoryjnych do roku 1898 wynosiła 800000 kg, w roku 1899 podwyższa sie do 1600000 kg ,a w roku 1904 dochodzi do 2400000 kg i na tym poziomie utrzymuje się aż do wybuchu wojny światowej. Wartość sprzedaży gotowej cykorii w roku 1904 i następnych latach wynosiła po potrąceniu kosztów przeciętnie 450000 rubli rocznie, zysk czysty wynosił rocznie od 40000 — do 100000 rubli stanowiąc przeciętnie 15% kapitału przedsiębiorstwa. Po śmierci Augustyny Bohm, własność fabryki przeszła na spadkobierców po Ferdynandzie Bohmie, którzy założyli spółkę firmową dla prowadzenia nadal fabryki pod firmą Ferd.Bohm&Co. Fabryka Cykorii we Włocławku. Czteroletnia wojna światowa 1914 — 1918 oraz w następnych latach inflacja waluty, przyczyniły się w wysokim stopniu nie tylko do powstrzymania rozwoju fabryki, ale także nadszarpnęły jej podstawami finansowymi. Działania wojenne w okolicy Włocławka, na terenie plantacji korzeni cykoryjnych oraz słabe urodzaje korzeni cykoryjnych, spowodowane niemożnością prowadzenia intensywnej gospodarki rolnej w tym czasie, wpłynęły na znaczne ograniczenie produkcji cykorii. Dopiero od roku 1924 następuje normalna, ustalona praca w fabrykacji cykorii doprowadzając wytwórczość w roku 1927 do przedwojennej wartości. W roku 1923 spółka firmowa Fers..Bohm @ Co. Fabryka Cykorii została zamieniona na spółkę akcyjną o kapitale zakładowym 100 000 000  - marek, przewalutowanych następnie na złotówki 1 000 000 . — Posiadaczami znacznej ilości akcji, są potomkowie założyciela fabryki Ferdynanda Bohma: rodzina Eichenwaldów, Vaedtków, Rabowskich, Partowiczowej i Bauerów, oprócz tego znakomitą większość akcji posiadają przemysłowcy Hugo i Wiktor Muhsamowie oraz baron Leopold Jan Kronenberg właściciel majątku Wieniec z przyległościami na Kujawach.

ważniejsze wydarzenia:

 

 

 • 1927 — powołano spółkę akcyjną Zjednoczone Fabryki Cykorii Ferdynand Bohm et Co i Gleba, znacznie poszerzył się asortyment oferowanych wyrobów, m.in. o budynie, proszek do pieczenia i cukier wanilinowy

 

 •  1945-1950 — po wojnie wznowiono produkcję (produkowano kawę zbożową, zupy w proszku i odżywki dla dzieci), znacjonalizowano i rozbudowano zakłady, w 1950 roku przyłączono do nich Stellę, powołując do życia przedsiębiorstwo państwowe Kujawskie Zakłady Kawy Zbożowej i Środków Odżywczych

 

 • 1951-1956 — na terenie zakładów wybudowano pierwszy w Polsce wydział produkcji waniliny
 •  
 • 1959 — zakłady przyjęły nazwę Kujawskich Zakładów Koncentratów Spożywczych i znacznie rozszerzyły swą ofertę, m.in. o konserwy mięsne, desery, przyprawy
 •  
 • 1972 — wprowadzono na rynek nowy produkt — paluszki słone (produkowane do 2009 r.)
 •  
 • 1993 — proces transformacji gospodarczej kraju wymusił na KZKS decyzję o podjęciu prywatyzacji, w wyniku czego utworzona została spółka akcyjna Delecta, której współwłaścicielami zostali m.in. pracownicy
 •  
 • 1996 — spółka Delecta stała się częścią norweskiego koncernu Rieber & Son ASA
 •  
 • 2000 — spółka Delecta zakupiła fabrykę Anja Cake w Solcu Kujawskim, dzięki czemu oferta Delecty wzbogaciła się o ciasta gotowe
 •  
 • 2002 — fuzja z BigFish Gniewino (później King Oscar), firma Delecta SA przyjmuje nazwę Rieber Foods Polska SA
 •  
 • 2009 — wydzielenie King Oscar Gniewino z Rieber Foods Polska SA. king Oscar staje się samodzielną firmą w ramach koncernu — King Oscar Polska
 •  
 • 2010 — Rieber Foods Polska SA sprzedaje zakład w Solcu Kujawskim.Cykoria
 • 76510423