Szachy

     SZACHY
 
     W przypadku bodaj najstarszej dyscypliny sportu — wywodzącej się ze starożytnych Indii, a w Europie znanej już z początkiem drugiego tysiąclecia nowej ery.
     Składnia do tego fakt, iż właśnie w szachach włocławski sport osiągnął latem 1981 roku największy sukces w całej swej 100-letniej historii. Bezpośrednią autorka osiągnięcia była szachistka klubu "Start-Krokus" z Włocławka — Jolanta Rojek, zdobywczyni tytułu wicemistrzyni świata. tytuł będący jedynmdotychczas sukcesem tej miary: 16-letnia wówczas włocławianka zdobyła go podczas indywidualnego turnieju o mistrzostwo świata juniorek młodszych, rozegranego w Wielkiej brytani ( Westergate, 25-29 VIII 1981r.).
     Do turnieju stanęły 32 zawodniczki, reprezentując 18 krajów: Anglię — 10 szachistek, Australię — 1, Belgię — 2, Kolumbię — 1, Danię — 1, Węgry — 1, Irlandię — 1, Holandię -2, Szkocję — 2, Singapur — 1, Szwajcarię — 1, Zjednoczone Emiraty Arabskie — 3, Stany Zjednoczone — 1, Wenezuelę — 1, Walię — 1, Republikę Federalną Niemiec — 1, Jugosławię — 1, Polskę — 1 (Jolanta Rojek).
     Rozrywki składały się z 7 rund przeprowadzone systemem szwajcarskim. Jolanta Rojek została wyprzedzona róznicą 0,5 pkt przez Węgierkę Zsuzsę Polgar. Odniosła 5 zwycięstw, pokonując Susanne Berchtold (Szwajcaria), Caroline Hallet (Anglia), Veronice Treanr Szkocja), Susan Walker (Anglia) i Cathy Forbes (Anglia) oraz remisując z Helen de Greef (Holandia). Pierwsza piątka mistrzowskiego turnieju to 1) Zsuzsa Polgar (Węgry), 2) Jolanta Rojek (Polska), 3) Lyn Lean (Irlandia), 4) Susan Walker (Anglia) i 5 baraka Shabbaz (Stany Zjednoczone).
     Droga do wicemistrzowskiego tytułu w skali świata wiodła z włocławskiego klubu "Start-Krokus" przez szachownicę mistrzostw Polski i Europy . J. Rojek zdobyła w 1980 roku w Krakowie tytuł mistrzyni Polski juniorek młodszych, natomiast podczas mistrzostw Europy w tej samej kategorii wiekowej w Jugosławii (1981) uzyskała dobrą ósmą lokatę. Do gry o tytuł przygotowywał młodziutką, włocławską szachistkę jej brat, również szachista "Startu" — Leszek Rojek.
     Godzi się przedstawić bliżej autorkę niebywałych i zaskakujących sukcesów. Tak oto prezentuje się Jolanta Rojek
     Jolanta Rojek była wówczas uczennicą II klasy LO im. Mikołaja Kopernia we Włocławku. Szkołę podstawową ukończyła średnią 5,0. Szachom poświęcała zaledwie około 8 godzin tygodniowo, traktując je jako rozrywkę. W kolejnych latach włocławska mistrzyni nie zbliżyła się już do osiągnięcia z Wielkiej Brytani, poświęcając się nauce. Sympatycy jej talentu spodziewali się, że wielki talent włocławskiej szachistki jeszcze bardziej rozwinie się i znów przysporzy rozgłosu miastu i regionowi.
     Wszelkie wcześniejsze i późniejsze osiągnięcia szachistów Kujaw i ziemi dobrzyńskiej pozostały w głębokim cieniu wyczynu Jolanty Rojek.
     Nie zachował się przekaz o jakimkolwiek zorganizowanym klubie szachowym z okresu międzywojennego lub wcześniejszego. Wiadomo natomiast, że od wielu dziesiątków lat w regionie włocławskim grywano w szachy towarzysko.
     Pierwszy po wojnie ślad organizowania się szachistów w klub znajdujemy w styczniu 1946 roku. tymczasowy Komitet Założycielski wzywał wszystkich szachistów do przybycia na zebranie w niedzielę 27 stycznia do lokalu Rady Związków Zawodowych (ul. Słowackiego 1A — gmach muzeum). 3 lutego ogłoszono oficjalnie zawiązanie się Włocławskiego Klubu Szachistów, które miał siedzibę w świetlicy Kujawskiego Stowarzyszenia Techników przy ul. POW 8.
     12 V 1946 roku zorganizowano pierwszy mecz szachowy. Przeciwnikiem WKSz. był zespół "Maratonu" z Torunia. Włocławek reprezentowali: Zygmunt Gaworski, Wacław Sieradzan, Feliks Grzelak i Jankowski. Wynik tego pierwszego międzymiastowego spotkania w regionie kujawsko — dobrzyńskim po wojnie brzmiał 2:2 . Partie zakończyli zwycięsko Gaworski i Jankowski.
     W listopadzie 1946 roku rozegrano pierwsze zawody o mistrzostwo Włocławka. Pierwsze miejsce zajął po wygraniu wszystkich partii Zygmunt Gaworski. Następne lokaty w kolejności przypadły następującym szachistom: 2) Wacław Sieradzan , 3) Edmund Grossman, 4) Feliks Grzelak, 5) Jaworski, 6) Włodzimierz Sternowski, 7) Tadeusz Morkiewicz, 8) Julian Rostalski , 9) Benedykt Oleradzki, 10) dr Józef Poznański.
     Zygmunt Gaworski (również znany wioślarz) był przez lata najlepszym szachistą we Włocławku — już przed wybuchem wojny zdobył I kategorię. Zespół szachowy z Włocławka był zarejestrowany od 1949 roku. w Okręgowym Związku Szachowym w Bydgoszczy i sartował regularnie w różnych turniejach i rozgrywkach. Do grona najlepszych zaliczani byli m.in. Lucjan Rafalski, Zygmunt Kin, Czesław Idryan, Zdzisław Kwiatkowski i Benedykt Oleradzki.
     W późniejszym okresie wyczynowy rozwój tej dyscypliny wiązał się z działalnością Międzyspółdzielczego Klubu Brydżowo — Szachowego "Start — Krokus". Klub ten uczestniczył w rozgrywkach o mistrzostwo klasy A, a w latach osiemdziesiątych ubiegał się o awans II ligi szachowej. W różnych okresach niezłe wyniki w rywalizacji międzyklubowej uzyskiwali m.in. Janusz Augustowski, Leszek Rojek, Jan Czarnomski, Andrzej Orylski, Ryszard Kołosowski, Marek Michalski, Tomasz Kuryłowicz, Krzysztof Kuliński, Stanisław Stępniak, Mariusz Jabłoński, Karol Korniejko, Edward Szyller, Zenon Gajewski, Mirosław Daczkowski, Marcin Szarzyński, Grzegorz Pawlak, Ewa Daczkowska, a także szachiści niestowarzyszeni, np. Jerzy Taźbierski, Ryszard Proch i Wiesław Stefański.
     Stosunkowo niezłe wyniki osiągali w latach 1974-80 członkowie sekcji szachowej LZS "Kowalanka". Brali oni niekiedy udział w rozgrywkach międzywojewódzkich np. w Malborku, gdzie zajęli drużynowo 6 miejsce (na 20 drużyn). Czołowi zawodnicy "Kowalanki" to m.in. Bogumiła Zimecka, Waldemar Baliński, Stanisław Prekop i Włodzimierz Zimecki.
     W rypinie sekcja szachowa zawiązała się przy tamtejszym Powiatowym Zarządzie Gminnym Spółdzielni. Występowała w rozgrywkach klasy A okręgu bydgoskiego. Grali m.in. Tadeusz Adamski, Roman Dec, Piotr Kowalski, Bogusław Markowski, Jan Kostrzyński, Marek Witkowski, Mariusz Kowalski i Agnieszka Markowska.
     W Radziejowie sekcja szachowa działa przy miejscowym domu kultury. Najbardziej znani zawodnicy, to Wacław Złtnicki i Wacław Gajdek.