Waldemar Przybecki

        Animator kultury, twórca i prezes dyskusyjnego klubu filmowego "Ceramik", organizator przeglądów polskich filmów fabularnych we Włocławku.
 
     Urodził się we Włocławku w 1941 roku. Podczas odbywania służby wojskowej w Świeciu nad Wisłą zdobył uprawnienia kino operatora. Po wyjściu z wojska rozpoczął pracę we Włocławskich Zakładach Ceramiki Stołowej (WZCS) jako modelarz. W przyzakładowej świetlicy, wykorzystując swoje umiejętności kinooperatorskie, założył działającą przy Związkach Zawodowych sekcję filmową. Trzy razy w miesiącu, w każdą niedzielę, wyświetlał filmy dla pracowników "Ceramiki" i ich dzieci.
     Na fali pozytywnej mody na Dyskusyjne Kluby Filmowe, które powstawały w całej Polsce, 13 IX 1978 roku działalność rozpoczął włocławski DKF "Ceramik". Początkowo seanse odbywały się w świetlicy WZCS przy ulicy Płockiej. Następnie DKF "Ceramik" przeniósł się do młodszego włocławskiego kina "Wisła", zbudowanego w czynie społecznym. Pierwszą imprezą na szeroką skalę, zorganizowaną w Wiśle" był Przegląd Filmów Rysunkowych z Krajów Demokracji Ludowej. Na ambitnie zaplanowany przegląd dzieł filmowych Akiro Kurosawy, przyjechał, zaproszony przez Waldemara Przybeckiego, krytyk filmowy Leon Bukowiecki. Od tej pory towarzyszył większości poczynań włocławskiego DKF-u.
     W 1981 roku Waldemar Przybecki uczestniczył jako gość w VIII Festiwalu limów Fabularnych w Gdańsku. Tam narodził się pomysł, aby we Włocławku, pod egodą "Ceramika", zorganizować "Mały Gdańsk". I Przegląd Polskich Filmów Fabularnych "Włocławek 82" odbył się w sali kina "Bałtyk". Kierownikiem artystycznym mianowano Leona Bukowieckiego, konsultanta DKF "Ceramik". Po drugim przeglądzie, podczas którego gościli we Włocławku m.in. Gustaw Holoubek, Zbigniew Zapasiewicz, Dorota Stalińska, Olgierd Łukasiewicz i Jerzy Toeplitz, zapadła decyzja, że "Ceramik" musi mieć własne kino. Wybrane miejsce — świetlicę na terenie starego "Fajansu" przy ulicy Kościuszki. Otwarcie odbyło się 18 II 1984 roku.
     W sumie Waldemar Przybecki wraz ze współpracownikami zorganizował trzynaście Przeglądów Polskich Filmów Fabularnych we Włocławku. Przez dwa lata prowadził też kino "Zdrój" w Ciechocinku. Ostatnie lata życia spędził w Domu Pomocy Społecznej we Włocławku. W tym czasie powstała jego książka Miłośc do X Muzy. Historia Dyskusyjnego Klubu Filmowego "Ceramik" we Włocławku, wydana w roku 2007 przez Oficynę Wydawniczą "Lega" Włocławskiego Towrzystwa Naukowego. Historia zawarta w tej książce, spisana przez wieloletniego prezesa DKF, obejmuje lata 1966-2001.
     Waldemar Przybecki zmarł 25 XI 2008 roku i został pochowany na cmentarzu komunalnym we Włocławku przy al. Chopina.
     Był wdowcem, żona Halina zmarła w roku 1999. Pozostawił dwoje dzieci syna i córkę.